Referenser

Höghus i Malm

Betongarbete.

Beställare: Top Building Oy/ NCC Rakennus Oy, 2012

Nuuksio Luontokeskus

Betongarbete.

Beställare: Top Building Oy/ YIT Oy, 2011

Parkeringshus Valimotie, Helsingfors

Betongarbete.

Beställare: Top Building Oy/ Fira Oy, 2010

Logistikhall, Vanda

Betongarbete.

Beställare: Top Building Oy/ Skanska Oy, 2010

Skanskas huvudkontor, Helsingfors

Betongarbete.

Beställare: Top Building Oy/ Skanska Oy, 2010

Stockmann utvidgning, Helsingfors

Betongarbete.

Beställare: Top Building Oy/ SRV Oy, 2009-2010

Vuossaaren logistikcentrum, Helsingfors

Ramp och källare, betongarbeten.

Beställare: Larmix Oy/ Quattro Projekt Oy, 2009

Privathus, Tavastehus

Från underlaget till nycklarna.

Beställare: privatperson, 2009

Patria, Tavastehus

Betongarbete.

Beställare: Top Building Oy/ Lemminkäinen Oy, 2009

Utbildningscentrum Domus, Helsingfors

Betongarbete.

Beställare: Larmix Oy/ Quattro Project Oy, 2008-2009

Privathus, Lempelä

Vundament.

Beställare: privatperson, 2008

Flerbostadshus, Leppävaara

Betongarbete.

Beställare: Top Building Oy/ Lemminkäinen Oy, 2007-2008

Ahvenisto skola, Tavastehus

Underlag, golv, utbytning och byggning av ny stomme.

Beställare: Larmix Oy/ Patria Rakennus Oy, 2007-2008

Konecranes utbildningscentrum, Hyvinkää

Betongarbeten och installation av betongelement.

Beställare: Larmix Oy/ Quattro Project Oy, 2007

Privathus, Tuusula

Underlag och sockel.

Beställare: privatperson, 2007

Radhus, Tavastehus

Mellanväggar, skärmtak (från underlag), biltak (från underlag), tak.

Beställare: Larmix Oy/ Patria Rakennus Oy, 2006-2007

Privathus, Mankka, Esbo

Från underlaget till nycklarna.

Beställare: Larmix Oy/ Mankkan Rakennus Oy, 2005-2006

Privathus, Jolla, Helsingfors

Underlag och stomme.

Beställare: privatperson, 2004-2005

Privathus, Kalajärve, Vihti

Betong- och stenarbeten.

Beställare: privatperson, 2004